Mega Trend

Mega Trend

เรียนรู้ และปรับตัว ให้เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ที่เรียกว่า ” Mega Trend “

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ผมได้มีโอกาส ฟังบรรยายออนไลน์ หัวข้อเรื่อง ” Mega Trend กระแสสำคัญของโลก กับการปรับตัวของ SME ในประเทศไทย ” ในโครงการสะพานดิจิตอล จากนักวิเคราะห์อาวุโส ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ดร.พิมพ์นารา หิรัญกสิ โดยได้รับการสนับสนุน จาก ฯพณฯ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ คุณแจ๊คกี้… Read More »เรียนรู้ และปรับตัว ให้เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ที่เรียกว่า ” Mega Trend “