เรียนรู้ และปรับตัว ให้เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ที่เรียกว่า ” Mega Trend “

Mega Trend

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ผมได้มีโอกาส ฟังบรรยายออนไลน์ หัวข้อเรื่อง ” Mega Trend กระแสสำคัญของโลก กับการปรับตัวของ SME ในประเทศไทย ” ในโครงการสะพานดิจิตอล จากนักวิเคราะห์อาวุโส ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ดร.พิมพ์นารา หิรัญกสิ โดยได้รับการสนับสนุน จาก ฯพณฯ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ คุณแจ๊คกี้ หว่าง Country Manager, Google Thailand ที่ได้กล่าวเปิดแนะนำเป็นปฐมบท เมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้ ในเนื้อหาบรรยาย เป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับความเป็นมาและการเตรียมรับมือ ของ Mega Trend ที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยเริ่มจากที่ว่า การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ได้เกิดขึ้นมาเรื่อยๆ และเป็นมานานแล้ว ซึ่งทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น เรื่อยๆ ไปทั่วทั้งโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย โดยได้มีการวิจัยออกมาแล้ว จึงแบ่งออกได้เป็น… Continue reading เรียนรู้ และปรับตัว ให้เข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ที่เรียกว่า ” Mega Trend “